วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

โปรเติมเป็นเดือน จากทรูมูฟ เอช อัพเดทล่าสุดวันี้!


✅คุ้มที่สุดทั้งเดือน กับโปรใหม่! เติมเป็นเดือน ใช้งานไม่อั้น ทั้งเน็ต ทั้งโทร และ WiFi ไม่หมดทบได้ พร้อมส่วนลดพิเศษให้ทุกเดือน เมื่อเติมเงินตามช่วงเวลาที่กำหนด

*ค่าบริการที่ใช้ไม่หมดในรอบปัจจุบันสามารถยกยอดคงเหลือทั้งหมดนำไปใช้ได้ในรอบถัดไปเมื่อต่ออายุแพ็กเกจอัตโนมัตสำเร็จตรงรอบ 30 วัน

**ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวิมนาที (Mbps) และ 3G ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้ 4G.3G ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

***เติมตรงครบทุกเดือน รับส่วนลดค่าแพ็กเกจ 10% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อต่ออายุค่าแพ็กเกจอัตโนมัติ สำเร็จ (รวมช่วงระยะเวลา พิเศษ 7 วัน) ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป
💥แพ็กเกจเสริมเติมเป็นเดือน ต่ออายุแพ็กเกจอัตโมัติทุก 30 วัน

ค่าบริการเติมเป็นเดือน 200 บาท ไม่อั้น
(ค่าบริการรวมภาษี = 214 บาท)
โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที
ส่งข้อความได้ 30 ข้อความ
เล่นเน็ตเติมสปีดได้ 2GB
เมื่อใช้ครบ 2GB ความเร็วลดลง 128Kbps
ฟรี! WiFi ไม่จำกัด
ต่ออายุอัตโนมัติ ทุกๆ 30 วัน
(เมื่อครบ 30 วันแล้ว หากลูกค้าเติมเงินเข้าก่อนวันครบกำหนด ลดเหลือ 180 บาท(รวมภาษี=193บ.)
มือถือ คลิกเลย👉 *887*1*17807364#📞


ค่าบริการเติมเป็นเดือน 300 บาท ไม่อั้น
(ค่าบริการรวมภาษี = 321 บาท)
โทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัด (ครั้งละ60นาที)
เล่นเน็ตต่อเนื่องความเร็ว 1 Mbps ไม่อั้น!!
ฟรี WiFi ไม่จำกัด
ต่ออายุอัตโนมัติ ทุกๆ 30 วัน
(เมื่อครบ 30 วันแล้ว หากลูกค้าเติมเงินเข้าก่อนวันครบกำหนด ลดเหลือ 270 บาท(รวมภาษี=289บ.)
มือถือ คลิกเลย👉 *887*2*17807364#📞


เงือนไขและข้อกำหนด
เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยขอเปลี่ยนโปรโมชั่นปัจจุบันเป็นโปรโมชั่น เติมเป็นเดือนพร้อมแพ็กเกจเสริม เติมเป็นเดือนไม่อั้น 200 และ ไม่อั้น 300 ผ่านช่องทางตามที่กำหนดเท่านั้น
  • โปรโมชั่นเติมเป็นเดือนมีอัตราค่าบริการดังนี้ โทรทุกเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท คิดค่าตามจริงเป็นนาที, ส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 3 บาท, ส่งข้อความมัลติมิเดีย (MMS) ครั้งละ 5 บาท, บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS เมกกะไบท์ละ 2 บาท เศษของเมกกะไบท์ คิดเป็นหนึ่งเมกกะไบท์, WiFi นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งบาท
  • แพ็กเกจเสริมเติมเป็นเดือนไม่อั้น 200 และ ไม่อั้น 300 ใช้ได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 และต่ออายุอัตโนมัติทุๆ 30 วัน 
  • แพ็กเกจเสริมเติมเป็นเดือนไม่อั้น 300 รับสิทธิโทรในเครือข่ายไม่อั้น สามารถโทรได้สูงสุด ครั้งละ 60 นาที 
  • ระบบจะขยายเวลาการต่อแพ็กเกจเสริมให้อีก 7 วัน หลังจากครบรอบ 30 วัน เพื่อได้รับส่วนลดค่าแพ็กเกจ 10%
  • ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งว่าระบบได้รับชำระค่าบริกาาของรอบ 30 วันที่ชำระไว้ต้นรอบแล้วพร้อมวันครบกำหนดชำระค่าบริการ ของรอบถัดไปผ่านข้อความสั้น ในวันใช้งานที่ 31 โดยอัตโนมัติ
  • ในระหว่างรอบ 30 วัน ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงิน หรือ ซื้อแพ็กเกจเสริมจากรายการส่งเสิรมการขายอื่นๆ ได้เพิ่มเติม เช่น เน็ตใช้งานตามปริมาณ เน็ตเพิ่มความเร็ว หรือ เราต้องการอัพสปีดเน็ต   ยกเว้น เน็ต 4G/3G ที่เล่นต่อเนื่องไม่อั้น
  • ตรวจสอบนาที่ และ SMS  คงเหลือ (รวมยอดยกมา) กด *510*123# โทรออก (ฟรี) และเช็คเน็ตคงเหลือ (รวมยอดทบมา) กด *900# โทรออก (ฟรี)
  • กรณีผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถขอยกเลิกโดย สมัครใช้บริการส่งเสริมการขาย รายการอื่นได้เลย โดยสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติทันที
  • WiFi by TrueMove H บริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ ในการการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกพื้นที่ การให้บริการตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาดให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด สิทธิพิเศษ  WiFi การใช้งานตามแพ็กเกจนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น